Ignorantia iuris nocet.

Nieznajomość prawa szkodzi.

O kancelarii

  Adwokat Paulina Hrycyna jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Studia magisterskie ukończyła na kierunku Prawo z wynikiem bardzo dobrym. Adwokat Paulina Hrycyna dodatkowo ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Pracy również na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Od 2014 roku jest członkiem Olsztyńskiej Izby Adwokackiej, w której to ukończyła aplikację adwokacką i złożyła egzamin adwokacki.

 

  W trakcie odbywania aplikacji adwokackiej adwokat Paulina Hrycyna zdobywała cenne doświadczenie oraz rozwijała swoje umiejętności w zakresie przyszłego wykonywania zawodu adwokata i prowadzenia własnej kancelarii szkoląc się pod okiem Patrona adwokat Zofii Bonk, jak również współpracując z kancelariami adwokackimi i radcowskimi z całej Polski.

 

  Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 30 września 2020 r. adwokat Paulina Hrycyna została wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie.

 

  Abstrahując od tematyki związanej z prawem adwokat Paulina Hrycyna w ramach dodatkowej pasji jaką jest szkolnictwo ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Kształcenia Pedagogicznego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie uzyskując tym samym uprawnienie do nauczania w szkołach i placówkach oświatowych.

 

  W październiku 2021 r. adwokat Paulina Hrycyna ukończyła Szkolenie podstawowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych organizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim zasilając tym samym szeregi członków OSP w Mingajnach. Od tego też czasu adwokat Paulina Hrycyna czynnie uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych.