Ignorantia iuris nocet.

Nieznajomo艣膰 prawa szkodzi.

Wynagrodzenie

Wysoko艣膰 wynagrodzenia uzgadniana jest indywidualnie z Klientem po wst臋pnym zapoznaniu si臋 ze spraw膮 oraz dokumentacj膮 i zale偶y od stopnia zawi艂o艣ci sprawy, nak艂adu pracy, jak r贸wnie偶 przewidywanego czasu jej trwania. W przypadku, gdy Klient zdecyduje si臋 na powierzenie Kancelarii prowadzenia sprawy w贸wczas porada prawna udzielana jest bezp艂atnie.

Koszt porady prawnej w Kancelarii, jak r贸wnie偶 koszt sporz膮dzenia jednorazowo pisma procesowego wynosi – w zale偶no艣ci od stopnia skomplikowania sprawy – od 150 PLN + VAT.

Wynagrodzenie za 艣wiadczone przez Kancelari臋 us艂ugi co do zasady jest p艂atne z g贸ry. W wyj膮tkowych przypadkach istnieje mo偶liwo艣膰 roz艂o偶enia wynagrodzenia na dogodne dla Klienta raty. Spos贸b dokonywania rozliczenia za 艣wiadczon膮 prac臋 jest ustalany indywidualnie z ka偶dym Klientem i dopasowany do potrzeb i oczekiwa艅 Klient贸w Kancelarii.

Minimalne stawki* op艂at za czynno艣ci adwokackie, jak r贸wnie偶 wysoko艣膰 op艂at za czynno艣ci adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwo艣ci okre艣la Rozporz膮dzenie Ministra Sprawiedliwo艣ci z dnia 22 pa藕dziernika 2015 r. w sprawie op艂at za czynno艣ci adwokackie (Dz. U. poz. 1800 z p贸藕n. zm.).

Rozporz膮dzenie

*Nale偶y mie膰 na uwadze, i偶 stawki minimalne uj臋te w Rozporz膮dzeniu s膮 podane w kwotach netto, dlatego nale偶y doliczy膰 do nich podatek VAT w wysoko艣ci 23 %.

KANCELARIA ADWOKACKA adw. Paulina Hrycyna oferuje nast臋puj膮ce sposoby dokonywania rozlicze艅 za prowadzone sprawy i porady prawne:

– wynagrodzenie jednorazowe (wysoko艣膰 honorarium ustalana jest indywidualnie przy uwzgl臋dnieniu niezb臋dnego nak艂adu pracy, miejsca 艣wiadczenia us艂ugi, stopnia skomplikowania sprawy etc.),

– godzinowe (wysoko艣膰 honorarium ustalana jest na podstawie czasu po艣wi臋conego na wykonanie danego zlecenia oraz ustalonej stawki godzinowej),

– rycza艂towe (stosowane w przypadku sta艂ej wsp贸艂pracy, kwota wynagrodzenia ustalana jest w umowie o obs艂ug臋 prawn膮, zwykle uiszczana w odst臋pach miesi臋cznych),

– wynagrodzenie z dodatkow膮 premi膮 w przypadku wygrania sprawy.