Ignorantia iuris nocet.

Nieznajomo艣膰 prawa szkodzi.

Zakres us艂ug

搂 PRAWO CYWILNE

KANCELARIA ADWOKACKA adw. Paulina Hrycyna 艣wiadczy pomoc prawn膮 w dziedzinie szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym m.in. z zakresu prawa rodzinnego (alimenty, rozw贸d, podzia艂 maj膮tku, w艂adza rodzicielska, kontakty z dzieckiem i inne), prawa w艂asno艣ci (zasiedzenie, rozgraniczenie, zniesienie wsp贸艂w艂asno艣ci, ochrona w艂asno艣ci i posiadania), prawa zobowi膮za艅 (odszkodowanie, zado艣膰uczynienie, po偶yczka, przedawnione wierzytelno艣ci, e-s膮d, post臋powanie upominawcze i nakazowe), prawa spadkowego (dziedziczenie ustawowe i testamentowe, pomoc przy sporz膮dzaniu testament贸w, zachowek, przyj臋cie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku i dzia艂 spadku, niegodno艣膰 dziedziczenia), ochrony d贸br osobistych, windykacji d艂ug贸w. Us艂ugi w tym obszarze obejmuj膮 zar贸wno udzielanie porad, sporz膮dzanie pism (pozw贸w, wniosk贸w, zawezwa艅 do pr贸b ugodowych, wezwa艅, apelacji etc.), jak r贸wnie偶 prowadzenie danej sprawy od samego pocz膮tku a偶 do jej prawomocnego zako艅czenia w ramach post臋powania s膮dowego.

 

搂 PRAWO KARNE

KANCELARIA ADWOKACKA adw. Paulina Hrycyna zapewnia m.in.: obron臋 we wszystkich rodzajach post臋powa艅 karnych: w 艣ledztwie, dochodzeniu, post臋powaniu zwyczajnym, post臋powaniu nakazowym, post臋powaniu przyspieszonym, post臋powaniu apelacyjnym, kasacyjnym lub post臋powaniu o wznowienie procesu, obron臋 podejrzanych na etapie post臋powania przygotowawczego, obron臋 oskar偶onych na etapie post臋powania s膮dowego (w tym sporz膮dzanie apelacji, za偶ale艅 oraz kasacji), obron臋 obwinionych w post臋powaniu w sprawach o wykroczenia, obron臋 skazanych w post臋powaniu wykonawczym po uprawomocnieniu si臋 wyroku (odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w odbywaniu kary, wyrok 艂膮czny, odbywanie kary pozbawienia wolno艣ci w trybie dozoru elektronicznego), reprezentowanie pokrzywdzonych oraz oskar偶ycieli posi艂kowych w post臋powaniu karnym na etapie odpowiednio post臋powania przygotowawczego i s膮dowego, pomoc prawn膮 dla os贸b zatrzymanych, sporz膮dzanie zawiadomie艅 o pope艂nieniu przest臋pstwa oraz prywatnych akt贸w oskar偶enia.

 

搂 PRAWO GOSPODARCZE

KANCELARIA ADWOKACKA adw. Paulina Hrycyna zapewnia m.in.: obs艂ug臋 prawn膮 przedsi臋biorc贸w, fundacji i stowarzysze艅, zak艂adanie dzia艂alno艣ci gospodarczej, rejestracj臋 sp贸艂ek i innych podmiot贸w prawa handlowego, tworzenie i analiz臋 um贸w sp贸艂ek i statut贸w, windykacj臋 wierzytelno艣ci przedsi臋biorc贸w, bie偶膮ce doradztwo dla podmiot贸w gospodarczych, projektowanie, opiniowanie oraz uczestnictwo w negocjowaniu um贸w, sporz膮dzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych, przygotowywanie pism procesowych oraz reprezentacj臋 Klienta przed s膮dami powszechnymi, organami administracji i s膮dami administracyjnymi w sprawach zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej.

 

搂 PRAWO PRACY

W ramach prawa pracy reprezentuj膮c pracodawc臋 lub pracownika KANCELARIA ADWOKACKA adw. Paulina Hrycyna oferuje m.in.: odwo艂ania od wypowiedzenia umowy o prac臋, odwo艂ania od rozwi膮zania umowy o prac臋 bez wypowiedzenia, sprawy o wyp艂at臋 zaleg艂ego wynagrodzenia, sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, mobbing, tworzenie wewn膮trzzak艂adowych 藕r贸de艂 prawa pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy zf艣s, umowy o powierzenie mienia, umowy o zakazie konkurencji etc.). Us艂ugi w tym obszarze obejmuj膮 zar贸wno udzielanie porad, sporz膮dzanie pism (pozw贸w, wniosk贸w, zawezwa艅 do pr贸b ugodowych, wezwa艅, um贸w etc.), jak r贸wnie偶 prowadzenie danej sprawy od samego pocz膮tku a偶 do jej prawomocnego zako艅czenia w ramach post臋powania s膮dowego.

 

搂 PRAWO ADMINISTRACYJNE

KANCELARIA ADWOKACKA adw. Paulina Hrycyna oferuje m.in.: sporz膮dzanie wniosk贸w w sprawach zezwole艅 i koncesji, skarg oraz odwo艂a艅 od decyzji organ贸w administracyjnych, reprezentacj臋 przed organami samorz膮du terytorialnego, administracji rz膮dowej, wojew贸dzkimi s膮dami administracyjnymi oraz Naczelnym S膮dem Administracyjnym, pomoc w post臋powaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji, przygotowywanie wszelkich poda艅, wniosk贸w i innych pism w post臋powaniu przed organami administracji.